Forskere har siden Facebook ble offentlig lansert i 2007, jobbet intenst med ny forskning. Da Facebook inntok alle norske hjem i 2007, stod vi ovenfor et nytt fenomen, og 1251 Nyhetskanalen er så heldige å være de første som har fått tilgang til forskningsrapporten.

Fenomenet, som var ukjent for de fleste, var muligheten til å få «likes» på profilbildet sitt på internett. Folk gikk helt av hengslene

Oslos gater i januar 2009. Bilde: TV2

Gatekampene tok for alvor av i januar 2009, under påskuddet av at det var en anti-israel-markering. Vi i 1251 Nyhetskanalen kan nå avsløre at gatekampene hadde sin bakgrunn i likes på Facebook. Det startet som følge av at en person fikk flere likes enn en annen person, da tok den andre personen (som vi har anonymisert) til gata, og fikk med seg alle andre som også hadde fått lite likes på Facebook.

Undertegnede var selv tilstede med dama, for å observere på god avstand tilstandene som var langt ifra svenske. Det endte på mest dramatisk vis da politiet gjennomførte grov maktmisbruk mot uskyldige “bystanders”, og sprayet tåregass overalt.

“Vi demonstrerer mot likes på Facebook”

1251 Nyhetskanalen har fått tilgang til en vitneuttalelse fra en gang i 2013, hvor vedkommende uttalte “vi demonstrerer mot likes på Facebook, likes er djevelens verk, bare se hva likes gjør med oss”.

Nå har forskere kommet til den konklusjonen, at mennesker med færrest likes på Facebook, har størst sjanse til å lyktes i sosiale sammenhenger.

1251 Nyhetskanalen gjør oppmerksom på at den siste setningen i uthevet skrift var hele forskningsrapporten, men vi måtte ha en lenger artikkel.