Innvandreren, som beskrives å være fra Vestlandet, ble pågrepet da han ikke fant toalettet, melder Dagbladet i kveld.

Screenshot: Dagbladet

Mannen i 20-åra ble nektet adgang til toalettet på Pers hotell på Gol. Vestlendingen lot oss intervjue han på telefon, men som følge av språkvansker, valgte vi å ikke publisere intervjuet, da vi ikke snakker vestlandskt. Mannen ønsket ikke å rette seg etter de lokale lovene og reglene som gjelder i Gol, så han ble pågrepet på stedet av politiet, og kan vente seg en straff som svir.

1251 Nyhetskanalen oppdaterer saken fortløpende.